Významovka
📶

Stručná nápověda

Hádejte tajenku. Tajenkou je vždy jedno slovo v základním tvaru (libovolný slovní druh). Hra Vám pro každý Váš tip poví, jak se významem blíží hledanému slovu. Nehledáte tedy slovo, které se podobně píše nebo je přesmyčkou. Hledáte slovo podle podobnosti významu.

Např. pro tajenku „milovat“ byla nejbližší slova zbožňovat, nenávidět, milovaný, láska, zamilovat, milující a žárlit.

Jak tedy poznáte, že se blížíte tajence? Částečně ze sloupce podobnost. Podobnost může mít hodnotu od -100 do 100. Čím vyšší je podobnost, tím více se významem váš tip blíží tajence. Z tohoto čísla ovšem nejde poznat, kolik slov je významem blíže (slovo s podobností 69 může být někdy to nejbližší, jindy klidně 500. nejbližší). Proto je v tabulce i sloupec Pořadí z 1000 nejbližších. Ten Vám řekne, kolikáté slovo z 1000 nejbližších je Váš tip.

Pokud je podobnost „neznámá“, pak jsme Váš tip nenalezli ve slovníku, z kterého hra vychází. Možná jste nepoužili základní tvar slova. Může se také jednat o naši chybu nebo o Váš překlep. Každopádně k tajence Vás to nepřiblíží a musíte zkusit slovo jiné.

Tajenka ani blízká slova nejsou redigovány. Pokud se bojíte, že by některé z českých slov mohlo poznamenat Váš duševní stav či vývoj, hru raději nehrajte.

Nezapomeňte, že jde pouze o matematický model, který nemusí podobnost odhadnout správně. Pokud se Vám zdá, že se tajenka významem občas nepodobá žádnému z Vašich blízkých tipů, budete mít nejspíš pravdu.

Tajenka se mění jednou denně, o půlnoci greenwichského času (00:00 GMT, v časové zóně Vašeho počítače).

Najděte tajenku podle slov s podobným významem

Hádáte tajenku postupně slovo po slově. Hra vám poví, jak se váš tip významově blíží hledanému slovu. Nehledáte tedy slovo, které se podobně píše nebo používá stejná písmena. Podobným významem se myslí to, že se objevuje v různých textech v podobném kontextu. Nejde tedy ani o synonyma, antonyma apod.

Tajenkou je vždy náhodně vybrané slovo v základní tvaru, tzv. lemma. Nelekejte se toho výrazu, znamená to jen, že např. podstatná jména jsou vždy v prvním pádě, jednotném čísla (nehledejte tedy tety, ale teta), přídavná jména navíc jen v mužském rodě, slovesa jsou vždy v inifinitivu (dělat, nikoliv dělají), příslovce v 1. stupni (dobrý, nikoliv lepší ani nejlepší) atd. Vlastní jména (Praha, Kamila) nejsou mezi hledanými slovy.

Sloupec podobnost může mít hodnotu od -100 do 100. Čím vyšší číslo, tím více se význam vašeho tipu blíží tajence. Z tohoto čísla nejde poznat, kolik slov je významově bližších (slovo s podobností 69 může být někdy to nejbližší, jindy klidně 500. nejbližší). Proto je v tabulce i sloupec Pořadí z 1000 nejbližších - ten vám řekne, kolikáté slovo z 1000 nejbližších je váš tip.

Podobnost významu hra odhaduje pomocí matematického modelu word2vec z databáze 226817 lemmat. Je tedy možné, že slovo, které znáte, v modelu vůbec nenajdeme. Také je možné, že se model občas splete a jako blízké označí slovo, které význam podobný nemá.

Pokud si nevíte rady, klidně použijte nápovědu. Získáte tak jedno ze slov, které jsou tajence významově blíže, než váš nejlepší tip. Nápověda vám ale nikdy neukáže tajenku, vždy končí jen na významově nejbližším slově. Oproti jiné populární hře se slovy (kde máte maximálně 6 pokusů na uhodnutí tajenky) vás v této hře čeká pár tuctů pokusů, než tajenku uhodnete.

Tajenka se mění jednou denně, o půlnoci greenwichského času (00:00 GMT, v časové zóně Vašeho počítače).

Statistiky
Datum Pokusů Nápověd Uhodnuto?